MADDE 1 – TARAFLAR

1.1 – SATICI

Ünvanı : Erol Yardımcı – Hobijet.com Teknoloji ve Hobi Ürünleri İthalat Ticaret
Adresi : Denizciler Cd. No:22, 41900 Derince Kocaeli
Telefon : 0262 2234668

 

MADDE 2 – TANIMLAR

İşbu Sözleşme’de yer alan;
Site: Satıcı tarafından Alıcı’ya tedarik edilecek olan ürünlerin yayınlandığı/ilan edildiği Hobijet.com Teknoloji ve Hobi Ürünleri İthalat Ticaret’e ait www.kzkulaklik.com alan adlı internet sitesini,
Alıcı: Site’ye üye olarak Site’de yayınlanan/ilan edilen Ürünler’i satın alan gerçek veya tüzel kişiyi,
Satıcı: 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında, Sözleşme konusu Ürünler’i Alıcı’ya tedarik edecek olan gerçek veya tüzel kişiyi,
Ürünler: Satıcı tarafından Alıcı’ya tedarik edilecek olan ve ayrıntıları işbu Sözleşme’nin 4. maddesinde belirtilen malları,
Kampanya Süresi: Ürün’ün/Ürünler’in Site’de yayınlandığı/ilan edildiği zaman aralığını,
Kampanya: Ürün’ün/Ürünler’in Site’de yayınlanması/ilan edilmesi ve Alıcı tarafından satın alınması ile ilgili süreci,
ifade eder.

MADDE 3 – SÖZLEŞMENİN KONUSU
İşbu sözleşmenin konusu, Site’de yayınlanan/ilan edilen ve aşağıda ayrıca nitelikleri, miktarı ve satış fiyatı belirtilen Ürünler’in Alıcı tarafından satın alınması ve Satıcı tarafından tedarik edilmesi ile ilgili olarak, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun hükümleri gereğince, tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.

MADDE 4 – ÜRÜNLER VE ÖDEME BİLGİLERİ
İşbu Sözleşme konusu ürünlere; ürünlerin satış bedeline, teslim ve ödeme şekillerine ait bilgiler aşağıdaki gibidir:

MADDE 5 – GENEL HÜKÜMLER
5.1. Alıcı, işbu Sözleşme’nin 4. Maddesinde ayrıntılı olarak belirtilen, Sözleşme konusu Ürünler’in temel nitelikleri, tüm vergiler dahil satış fiyatı, ödeme şekli ve teslimatı ile Satıcı’nın tam ticari unvanı, açık adresi ve iletişime ilişkin bilgileri, işbu sözleşme akdedilmeden önce, okuduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul ve beyan eder.
5.2. Taraflar, işbu Sözleşme şartlarının yanı sıra, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun hükümlerini kabul ettiklerini ve bu hükümlere uygun hareket edeceklerini kabul ve beyan ederler.
5.3. Satıcı, işbu Sözleşme konusu Ürünler’in sağlam, eksiksiz, ayıpsız, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile birlikte, yasal otuz (30) günlük süreyi aşmamak koşulu ile Ön Bilgilendirme Formu’nda ve işbu Sözleşme’nin 4. maddesinde belirtilen süre içinde Alıcı’ya veya Alıcı’nın gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilmesinden sorumludur.
5.4. Teslim masrafları (kargo ücreti) Satıcı tarafından ödenecektir. Kargo firmasının, Ürünler’in teslimi aşamasında karşılaşacağı herhangi bir sorun nedeniyle, siparişi verilen Ürünler’in teslim edilememesinden dolayı Satıcı sorumlu tutulamaz.
5.5. Satıcı’nın sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi içinde yerine getiremeyeceğinin anlaşılması halinde, Satıcı, Alıcı’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir Ürünler’i Alıcı’ya tedarik edebilir.
5.6. Satıcı, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün imkânsızlaşması halinde, bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan Alıcı’ya bildirir ve 10 günlük süre içinde toplam bedeli Alıcı’ya iade eder.
5.7. Sözleşme konusu Ürünler’in teslimatı için, Ürünler’in bedelinin Alıcı’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle Ürünler’in bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı Ürünler’in teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
5.8. Satıcı mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu Ürünler’i süresi içinde teslim edemez ise, durumu Alıcı’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde Alıcı siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu Ürün’ün/Ürünler’in varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. Alıcı’nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği toplam tutar 10 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. Alıcı’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin Alıcı tarafından iptal edilmesinden sonra 7 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Bu tutarın bankaya iadesinden sonra Alıcı hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, Alıcı, olası gecikmeler için Satıcı’nın herhangi bir şekilde müdahalede bulunmasının mümkün olamayacağını ve Satıcı tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından Alıcı hesabına yansıtılmasının ortalama 2 ila 3 haftayı bulabileceğini şimdiden kabul etmektedir.
5.9. İşbu sözleşmenin tüm maddeleri, Alıcı ve Satıcı tarafından karşılıklı olarak okunmuş ve kabul edilmiş olup, işbu sözleşme Alıcı tarafından elektronik ortamda onay verdiği tarih itibariyle yürürlüğe girer.

MADDE 6 – CAYMA HAKKI
6.1. Satıcı, Alıcı’nın / tüketicinin hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin teslim aldığı tarihten itibaren 14 (ondört) gün içeresinde malı reddederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu ve cayma bildiriminin kendisine ulaşması tarihinden itibaren malı geri almayı taahhüt eder. Cayma hakkının kullanabilmesi için, Alıcı tarafından, 14 (ondört) günlük cayma süresi içerisinde, Satıcı’nın işbu Sözleşme’nin 1.1. maddesinde belirtilen e-posta adresine yazılı bildirimde bulunması şarttır.
Satıcı, cayma bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren en geç 10 (on) gün içerisinde almış olduğu toplam bedeli Alıcı’ya hiçbir masraf yükletmeksizin iade edecektir.
6.2. Alıcı, cayma hakkını; kendisine veya 3. bir kişiye teslim edilen Ürün/Ürünleri, faturası ve iade formu ile birlikte Satıcı’ya göndererek kullanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Cayma hakkının kullanılmasından doğan masraflar Satıcı’ya aittir.
6.3. Alıcı, iade edilecek Ürün’ün/Ürünler’in kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerektiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
6.4. Alıcı’nın özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen mallarda, Alıcı cayma hakkını kullanamaz. Ayrıca Alıcı, niteliği itibariyle iade edilemeyecek, her türlü kulakiçi kulaklık, kozmetik, iç giyim ürünleri, tek kullanımlık, hızla bozulma veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar, ses veya görüntü kayıtları, yazılım programları ve bilgisayar sarf malzemeleri ve kopyalanabilir mallar söz konusu olduğunda da cayma hakkını kullanamaz. Cayma hakkının kullanılması, ürünün ambalajının zarar görmemiş, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış olması şartına bağlıdır.

MADDE 7 – YETKİLİ MAHKEME
İşbu Sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanacak ihtilaflarda, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da öngörülen merciler yetkilidir.